Home Waarom MaestroLIVE? Product Eigenschappen Bedrijfstakken Kosten Gratis Testen Over ons Contact Blog en Nieuws Ondersteuning Login Portaal +44 (0) 1223 459 830

De Bouw

Met TOC biedt MaestroLIVE de bouw een specifieke krachtige module. Voor al het onderhanden werk biedt MaestroLIVE oplossingen om alles goed te managen voor taken en werkers om zodoende een efficiente, optimale bezetting en productiviteit te realiseren. TOC komt in actie als dingen fout gaan.

TOC laat medewerkers werkonderbrekingen melden die het werkproces stoppen met de reden van de stop. Bijvoorbeeld meldt de metselaar via zijn smartphone, dat hij de buitenmuur niet kan afmaken omdat de betonmolen defect is. Deze melding wordt direct doorgestuurd naar de opzichter en projectleider.

De Bouw industry handled by MaestroLIVE

De alarm oplossing die de hele hierarchie afdekt, maakt het simpel om de juiste mensen met mandaat zo snel mogelijk in te schakelen als een werkstop zich voordoet. De verantwoordelijke manager ontvangt direct een push-melding op zijn smartphone en is realime op de hoogte. De melder van de stop, is in staat om ook commentaar en foto's aan de melding toe te voegen, om zijn voorman/manager zo volledig mogelijk in te lichten. De voorman/manager kan op basis hiervan een conclusie trekken en tot adequate actie overgaan. Als de oplossing ter plaatse op te lossen is, wordt dat uitgevoerd. Zo niet dan is er de mogelijkheid het probleem door te schuiven, voorzien van verder commentaar, naar de eerstvolgende manager en zonodig naar de managementtop.

TOC werk efficient voor kleine verstoringen en ook voor grote dilemma's. Alarmmeldingen kunnen opgeschaald worden tot directieniveau, bestuursleden of eigenaren zodat de bouwstop opgeheven wordt.

Speciaal voor huizenbouwers is MaestroLIVE's TOC binnen de bouwwereld in staat om LEAN te ondersteunen, door realtime meldingen door te sturen waardoor werkondrbrekingen tot een minimum beperkt worden en de werkvoortgang leidt tot een super terugverdienmodel.

De Bouw industry example usage of MaestroLIVE

Start met MaestroLIVE in een paar seconden en zet uw werkprocessen op in een paar minuten!

Bekijk hoe compleet MaestroLIVE werkelijk is door onze compleet omvattende, 30 dagen gratis test te gebruiken. Zet een domein op in een paar secondes en krijg toegang tot een wereld vol support en duidelijke voorbeelden.

Langer nodig dan 30 dagen? Contact het team en we organiseren dit!

Geen betaling info nodig.

de Bouw

Om geautomatiseerd vertragingen in het werkproces te voorkomen, gebruikt u MaestroLIVE om de voortgang te versnellen en te waarborgen waardoor u geld bespaart.

Winkelcentra

Plan uw onderhoudsschema, reageer snel op urgente zaken en bewaak consequent de opening- en afsluitroutines.

Wijkbeheer

Coördineer straatvegen en onderhoud zodat de leefbaarheid in de buurt verhoogd wordt en sta bewoners toe direct problemen te rapporteren in het werk/schoonmaakschema.

Wegonderhoud

Plan werk, middelen en materialen voor uw onderhoudsprojecten aan de wegen. Gebruik object management tools voor onderhoud van straatverlichting en verkeersborden.

Openbare ruimten & parken

Voorkom miscommunicatie en onduidelijkheden tussen managers en buitendienst. MaestroLIVE biedt een overzichtelijke oplossing om taken te coordineren.

Plaatselijk bestuur

Integreer naadloos het werk uitgevoerd door een 3e partij en gebruik MaestroLIVE om efficient de SLA tijden te meten.

Latest News

An update on functionality developments for the MaestroLIVE platform.

Read

This module we are particularly excited about. Think Microsoft Project, but embedded in MaestroLIVE.

Read

Blog

MobileWorks is continuously striving to improve the usability and functionality of MaestroLIVE, the latest changes are to the filter panel, multi select and actions.

Read

A guide to calculating the true cost benefit of using MaestroLIVE with some surprisingly good results...

Read

This new feature allows you to record and monitor contact related activity for building up a rich record of how you are interacting with the people in your CRM.

Read

Here are few interesting notes about BIDs starting with a little history, a high street review in the UK and some comments on the internet.

Read